ohalici

Buruçhan DÜZGÜN
Avukat

bduzgun@albayrakpartners.com

EĞİTİM
• Kadir Has Üniversitesi, Spor hukuku Uzmanlığı ile Özel Hukuk(%100 Burs), Yüksek Lisans, İstanbul, Türkiye, 2019
• İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%75 Burs):Lisans, 2018.
• Harvard Law School Copyrightx, 2017
• Kuleli Askeri Lisesi,2014
SERTİFİKALAR
• Sofya, Bulgaristan/Casepro Law Firm bünyesinde Erasmus Stajı,2018
• İngilizce Hukuk Dili Sertifikası-İstanbul Barosu,2017
• MUNTR- Genel kurula delege olarak katılım sertifikası.,2016
• Aiesec Proje Sertifikası- Vinnitsya, Ukrayna, Uluslararası insan hakları konulu 6 haftalık proje.
• HASTRAIN- Genel kurula delege olarak katılım sertifikası,2017
• Youthpass Sertifikası- Lisbon, Portekiz’de Erasmus projesi.
• HASMUN-AİHM’e hakim olarak katılım sertifikası(kurgusal dava),2017.
• Uzlaştırmacılık Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2019.

YABANCI DİL: İngilizce

ÜYELİKLER

• İstanbul barosu,2018
• Harvard Law School-Copyrightx Community,2017