Finans- Yeniden Yapılandırma

f

Albayrak Hukuk, yerel hukukun ayrıntılı hususları ile vergi hususlarını içeren birçok büyük projede ve devralma finansman anlaşmalarında kredi verenlere ve borçlulara danışmanlık hizmeti vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

Bu çerçevede, çeşitli bankaları, yatırım bankalarını, sigortacıları ve ihraççıları borçlanmalarında ve hisse senedi piyasalarındaki sermaye artırımlarında temsil etmektedir. Albayrak Hukuk avukatları Türkiye’deki bankalar ve kuruluşlarca kullanılan her türlü yapılandırılmış finansman aracına ilişkin önemli ölçüde deneyime sahiptirler ve bugüne kadar Türk ihraççıları tarafından tamamlanmış, kredi kartı, çek veya kira alacaklarından her çeşit malvarlığı kategorisinde danışmanlık yapmışlardır.
Yeniden yapılandırma hususunda da Albayrak Hukuk önde gelen Türk finansal hizmet kuruluşlarına finansal hizmet sektöründeki sigorta, finansal kiralama, faktoring ile ilgili hususlarda danışmanlık yapmaktadır. Bu danışmanlıklar kapsamında:

•Yeniden Yapılandırma
•Sözleşmelerin müzakeresi ve geri ödeme takvimleri
•Vadesi geçen borçların ödenmesinde şirketin ya da münferit varlıkların kullanıldığı gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler, idare, tasfiye ve kayyum işlemleri
•Alacak risk yönetimi ve desteği, swap işlemleri ve güvenli liman işlemleri
•Alacaklılarla konkordato ve temlik sözleşmeleri, düzenleme programları ve gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler
•Borç finansmanı
•Dava ve icra takibi
•Mahkeme dışı yeniden yapılandırma işlemleri
•Sorunlu şirketlerin yöneticilerine bağımsız tavsiyeler
•Sigorta konuları
•İstihdam, emekli maaşları ve yan haklar ile ilgili tavsiyeler
Hizmetlerini profesyonel ekibiyle sağlayan Albayrak Hukuk, uluslararası nitelikli ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve özellikle büyük ölçekli yabancı yatırım projelerinin hukuki alt yapısının oluşturulması ve yürütülmesinde görev almaktadır.

 .