Vergi Hukuku

Büromuz, öncelikle vergi mevzuatındaki güncel gelişmeleri yakından takip ederek değişiklikler hakkında müvekkillerine bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Ayrıca, vergilendirmelerden doğan tüm ihtilaflarda, uzlaşma görüşmelerinde, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarının iptali, resen tahakkuk işlemlerine karşı iptal davaları, vergi -gümrük kaçakçılığından doğan para cezalarının iptali, dahilde-hariçte işlem rejiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar, damping vergilerinin iptali, yanıltıcı ve sahte belge kullanma iddiası ile tahakkuk ettirilen vergi ve cezalarının iptali amacıyla müvekkillerini vergi daireleri ve vergi mahkemeleri önünde temsil etmektedir.
Hukuk Büromuz, müvekkillerine, Türkiye içinde veya yurt dışında gerçekleştirecekleri yatırımlarda, vergi planlaması ve vergi teşviklerinden faydalanmaları amacıyla vergi uzmanları ve işbirliği içerisinde bulunduğu yabancı hukuk büroları ile birlikte özel çözümler sunmaktadır.