Makaleler

Av. Buruçhan Düzgün

İstanbul, 2019

SPORDA ŞİDDET VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sporda şiddet yaygın bir toplumsal sorundur ve bütün dünyada pek çok spor organizasyonunda meydana gelen bir fair-play ihlalidir. Bunun birçok farklı sebebi olmasına rağmen aslında bütün sorunların birbiri ile etkileşim halinde olduğu görülmektedir. 5149 Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile sporda yaşanan şiddeti önlemeye yönelik yasa yürürlüğe girmiştir. Ancak zaman içerisinde yeterli olmadığı görülerek cezai yaptırımları daha kapsamlı ve cezaların daha ağır olduğu 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanundaki bazı maddeleri değiştirmek için yine 2011 yılının sonlarında 6259 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla bazı maddelerde düzenlemeler yapılmıştır.

Av. Semih Albayrak

İstanbul, 2019

SPOR MÜSABAKALARINDA ORGANİZATÖRLERİN
CEZAİ SORUMLULUĞU

I. SPOR ORGANİZATÖRÜ
Spor organizatörü, sportif faaliyetin hem organizasyonunu hem de finansal sorumluluğunu üstlenen, hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlayan, risklerini üzerine alan kişidir. Örneğin futbol söz konusu olduğunda, ev sahibi kulübün bu niteliği bulunmaktadır. Değişik spor türleri bakımından organizatör sıfatının farklı kişilere (sporculara, ev sahibi kulübe, federasyona, müteşebbislere) ait olması mümkündür; bu itibarla, tüzel kişiler kadar gerçek kişiler de organizatör sıfatına sahip olabilirler. Hukukî düzenlemeler gereği organizatör sayılan kişi bu yetkisini bir başkasına devretmişse, kendisi yine organizatör kabul edilerek sorumluluk durumunda kendisine başvurulabilir. Örneğin ev sahibi kulübün organizatör sayıldığı durumda, bu kulüp bir şirketle anlaşarak sportif faaliyetin yapılacağı yerdeki düzenlemeleri bu şirkete bırakmış olsa bile, bu sportif faaliyet sırasında zarar görenler isterlerse ev sahibi kulübe isterlerse şirkete veya her ikisine birden başvurabilirler.

Av. Enes Samet Öztürk’ün  hazırlamış olduğu “Rekabet Yasağı Sözleşmesi” konulu bilgi notu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İflas Davasında yetkili, görevli mahkemenin belirlenmesi, dava süresi, ilan vb. usullere ilişkin ayrıntılı bilgi için “İflas Davası” isimli makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Şirketlerde pay sahiplerinin çıkarma ve çıkma hakları vardır. Çıkarma hakkı belirli bir pay sahipliğine ulaşılması ile etkinliği kalmayan azınlığın paylarının satın alınması ile şirketin sevk ve idaresinin basitleştirilmesi amacındadır. Ancak satma hakkı ise yeni ortaklık ve yönetim karşısında azınlık pay sahiplerini korumak amacındadır…Halka Açık Ortaklıkta Satma Hakkı isimli makalemizin devamı için tıklayınız.

Page 1 of 2