Birleşme & Devralmalar

Albayrak Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde ve yurtdışında şirket alımları sırasında, iyi niyet anlaşmalarının hazırlanması, sektörel düzenlemeleri dikkate alarak hedef şirketlerin hukuki durum tespitlerinin yapılması, risk durumlarına göre satın alma stratejilerinin belirlenmesi, hisse devir ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, devrin gerçekleşmesinde ön şart niteliğinde bulunan onay ve lisansların alınması süreçlerinin takibi, teminat niteliğinde şahsi kefalet, banka teminat mektubu, ipotek tesisi, hisse veya işletme rehini kurulması işlemleri, satın alma finansmanı hususlarında hukuk danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.
Hukuk Büromuz, yerel müvekkillerinin menfaatlerini, yabancı şirketlerin ve hukukçularının satın alma sırasında özellikle global uygulama doğrultusunda hazırladıkları kompleks satın alma stratejileri ve ilgili hukuki formlarının düzenlenmesi sırasında da temsil etmektedir. Hukuk ve ticari kültürlerin farklılığı kimi zaman büyük çaplı ticari yatırımların gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Avukatlarımızın ülkemiz ve uluslararası devir alma ve birleşme uygulamalarında; kültür farklılıklarının ticari fırsatların gerçekleşmesine mani olduğu durumları ortadan kaldırmaktadır.