Gayrimenkul - İnşaat Hukuku

Albayrak Hukuk bürosu Gayrimenkul- İnşaat Hukuku kapsamında yerli ve yabancı gerçek kişi ile şirketler için şahsi ve ticari ihtiyaçları için taşınmaz malların alım ve satımı, kiralama işlemleri ile ipotek, irtifak ve intifa gibi hakların tesis ve terkin işlemleri için sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, müvekkil adına müzakerelerde bulunulması ve vekâlet yoluyla söz işlemlerin gerçekleştirilmesi hizmetleri ile danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca gayrimenkul ile ilgili başta tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve vergi dairelerinde yapılması gereken işlemler hakkında hizmetler vermekte ve Gayrimenkul Hukuku ile ilgili tüm hukuki ihtilaflarda müvekkillerimizi çeşitli resmi kurumlar ve mahkemeler önünde temsil etmekteyiz.