İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında müvekkillerine, iş hukuku ihtilaflarını önlemeye yönelik olarak; işyerlerinde, İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uyum, personel yönetimi ve yönetmelikleri oluşturulması, bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, rekabet yükümlülüklerinin düzenlenmesi, işyerinde çalışma güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerinin oluşturulması konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Söz konusu çalışma yöntemiyle; bir taraftan müvekkillerimizin çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmakta, diğer yandan da hukuki ihtilafların minimum seviyeye indirgenmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, müvekkillerimiz Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere hazır hale gelmektedir.
Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, her türlü İş Hukuku ihtilafının yasal çözüm sürecinde, işçi veya işveren müvekkillerimizi mahkemeler önünde temsil etmekteyiz.