Taşıma Hukuku

Büromuz, hem ulusal hem de uluslararası taşıma alanında, kişi ve malların kara, hava ve deniz yoluyla nakliyesini sağlayan veya çeşitli sektörlerde taşıma hizmeti satın alan şirketlere; başta taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin müvekkil menfaatleri çerçevesinde incelenmesi, hasar ve ziya nedeniyle sorumluluk, kaza ve taşıma hasarlarından doğan sigorta ihtilafları, CMR uygulamaları, gecikmeden doğan sorumluluk, taşıma işleri komisyon alacakları, uluslararası konvansiyonlardan doğan yükümlülükler konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.