Spor Hukuku

sporhukukuSpor hukukunun geniş bir yelpazede uygulanmasında spor hukukunda yüksek lisans yapmış avukatlar ile hukuki destek sağlanmaktadır.  Bu kapsamda, sporcuların ve kulüplerin; sponsorluk sözleşmesi, sporcu ile kulüp arasındaki sözleşmeler, oyuncu sözleşmeleri, turnuva organizasyon sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi, ulusal ve uluslararası turnuvalarda hukuksal destek, sporcuların ve kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi, sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması, sporcuların ve kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında cezai ve hukuki sorumlulukları ve transfer görüşmelerinde gerekli profesyonel hukuki destek sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, Menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması, Transfer sözleşmelerinin hazırlanması, alacaklardan dolayı ihtarname gönderilmesi ve gerekli yerlere başvuruların yapılması hususlarında da hizmet verilmektedir.