Dava ve Tahkim

Albayrak Hukuk Bürosu dava ve tahkim departmanı, müvekkillerini yurtiçinde ve yurtdışındaki ticari ihtilaflar, idari davalar, tazminat ve alacak talepleri, işçi-işveren ve vergi uyuşmazlıklarında aktif olarak temsil etmektedir. Hukuk Büromuzun dava ve tahkim departmanında görevli avukatlarımız, ulusal ve uluslararası nitelikteki her türlü hukuki ihtilafın yargılama sürecinde müvekkillerimizin menfaatini en üst düzeyde koruyacak mesleki yetkinlik ile çalışmaktadır. Büromuz, hukuki ihtilafların öncelikle müzakereler yoluyla çözümlenmesini prensip edinmiştir. Bu kapsamda gerekli hukuki inceleme ve hazırlıklar yapılarak müvekkile sulh görüşmeleri sırasında hukuki ve stratejik görüşler sunulmak suretiyle destek verilmektedir. Sulh müzakerelerinden sonuç alınamadığı durumlarda avukatlarımız, kapsamlı dava dosyası ve savunmalar hazırlayarak, dava takibini yetkin bir şekilde yürütmektedir.
Hukuk Büromuz, ayrıca, yerel ve uluslararası tahkim ve hakem kurulları önünde dava takibi, tahkim kurum ve hakem kararlarının 1958 tarihli New York Konvansiyonu kapsamında yerel mahkemelerimizde tenfizinin sağlanması alanında da hizmet vermektedir.
Hukuk Büromuz, müvekkillerinin çeşitli ticari ihtilaflarının hallinde İTO Tahkim Divanı, TOBB Tahkim Divanı gibi yerel veya WIPO Tahkim Divanı, AAA Tahkim Divanı ve ICC Tahkim Divanı gibi başlıca uluslararası tahkim divanlarında yabancı avukatlık büroları ile birlikte faaliyet göstermektedir.