Bankacılık & Finans

Albayrak Hukuk Bürosu; bankalara, factoring şirketlerine, İslami finans kurumlarına, diğer finans kuruluşları ile yerli ve yabancı şirketlere, şube ve temsilcilik ofisleri açılışları, sendikasyon kredileri, her türlü leasing işlemleri, ihracat alacaklarına dayalı finans işlemleri, alt yapı projelerine ilişkin teminatlı kredilendirme işlemleri, banka teminat mektupları, alacak tahsili, iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, düzenleyici kanuni gerekliliklere uyum, varlık satın alma ve satışı, proje finansmanı ve satın alma finansmanı konularında hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Hukuk büromuz, çeşitli alt yapı ve enerji projelerinde, birden fazla yerli ve yabancı bankanın birlikte kredilendirdiği yüksek meblağlı projelerin finans sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve kredi ön şartlarının yerine getirilmesinde yerli müvekkillerini temsil etmiştir.
Hukuk Büromuz, Körfez ülkeleri orijinli müvekkillerin, İslami finans ürünlerini ülkemizde sunmaya başlaması ile birlikte bai salaam, ijara, istisna'a, mudaraba, murabaha ve musharaka gibi İslami finans sözleşmelerinin hazırlanması konularında da faaliyet göstermektedir. Ülkemizde henüz uygulaması sınırlı olmakla birlikte sukuk (bir tür tahvil ikrazı yoluyla kredi temini) ve takaful (İslami sigorta) işlemlerinde yerli müteahhit müvekkillerimiz Birleşik Arap Emirliklerinde temsil edilmektedir.