Fikri Mülkiyet Hukuku

Albayrak Hukuk Bürosu, bünyesinde bulunan Avukatlar ve Marka Vekilleriyle birlikte; Fikri Mülkiyet Haklarının tescili ve lisanslanması, Fikri Haklara ilişkin portföy idaresi, Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik davalar konusunda çalışmaktadır.
Bu kapsamda büromuz; mahkemeler ve diğer mercilerde, müvekkillerin bu husustaki ticari menfaatlerini korumaya yönelik, hukuki koruma tedbirlerini almakta ve geniş kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışındaki geniş bağlantıları sayesinde Fikri Mülkiyet haklarının güvence altına alınması, ihlallerin önlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda hızlı çözümler üretebilmektedir.
Türk Patent Enstitüsü, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri, Yüksek mahkemeler ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri nezdinde gerçekleştirdiğimiz işlemlerden bazıları;
- Marka, patent ve diğer sınai mülkiyet başvurularının yapılması,
- İtiraz işlemlerinin yapılması,
- İhlal ve İptal davalarının açılması ve takibi,
- Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
- Geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş hazırlanması